Појам телекомуникација

Реч грчког порекла „ТЕЛЕКОМИНИКАЦИЈЕ“ значи: tele – далеко и communicatio – саопштавање, па се под тиме подразумева пренос порука на даљину. Потреба за преношењем порука стара је колико и људски род. Преношењем порука, вести или саопштења, схваћено у најширем смислу као комуницирање, представља веома сложен процес који се темељи на сигналима различитих облика и значења.…